Condors on Wheels
 
Missie

On Wheels is een recreatieve club, die zich richt naar personen met een lichamelijke beperking, hun familie en vrienden, ongeacht hun geslacht en hun ideologische overtuiging en die het basketbal als hun favoriete ontspanning verkiezen.

Visie

Recreatiebasket heeft als doel om zoveel mogelijk mensen te laten sporten. Het aanbod is laagdrempelig. Het regelmatig bewegen en sporten voor personen met en handicap heeft voornamelijk een positieve invloed op lichamelijke en geestelijke gezondheid, zorgt voor het leggen van sociale contacten (integratie) en verhoogt aldus het gevoel van welzijn. Wij willen op een kwaliteitsvolle manier werken aan onze missie vanuit de volgende waarden

  • We werken volgens het solidariteitsprincipe
  • We vertrekken vanuit de kracht en de mogelijkheden van het individu
  • We zien beperkingen niet als een belemmering, maar als een uitdaging
  • We zien het "anders zijn" niet als een bedreiging, maar als een meerwaarde
  • We vinden dat iedereen volwaardig moet kunnen participeren volgens zijn/haar mogelijkheden
  • We respecteren ieders mening en overtuiging, zolang die niet in aanvaring komt met de beginselen van de democratie, de standaardregels van de VN, het Europees verdrag betreffende rechten van de mens en de Panathlon-verklaring over ethiek in de jeugdsport.

Coach
Amal OUAHAB   0496/05.76.64
 
Jeugdcoördinator
Dean VAN ACKER   0476/54.41.13
 
Afgevaardigden
Yves HOUTMEYERS   0495/51.25.24
 
Inge SIMON   0473/66.02.35
 
Contactpersonen RVB
Eric FELS 03/296.03.98 0484/71.27.97
 
Trainingen
Donderdag van 20u30 tot 22u in Sporthal "De Witte Molen" Hal 2
Wedstrijden
In tornooivorm of vriendschappelijke wedstrijden met teams aangesloten bij Recreas en Parantee
Op 26/12/2013 organiseren wij in De Witte Molen ons eigen groot dagtornooi.
 
 
  Er zijn geen jarigen vandaag    
 
website by Storyline Design Studio