Info voor ouders en speelsters/spelers
Lidgeld
Het overschrijvingsformulier voor de betaling van het lidgeld wordt in de loop van de maand juni aan de spelers/speelsters bezorgd. Gelieve te betalen vòòr 1 augustus op rekening:

   BE14 143083815983
   Koninklijke Sint-Niklase Condors BC
   p.a. Hovenierstraat 75
   9100 Sint-Niklaas.

Meerdere leden binnen éénzelfde gezin genieten elk een korting van 25%.
Niet tijdige betaling geeft aanleiding tot uitsluiting van trainingen, wedstrijden.
Voor nieuwe leden is een speciale regeling uitgewerkt (zie onthaalfolder nieuwe leden).
Voor alle info betreffende het lidgeld kan je terecht bij Eric Fels : fels.e@telenet.be .

Lidkaart
De lidkaarten worden na 1 september bedeeld (Nieuwe leden ontvangen hun kaart zo spoedig mogelijk na betaling).

Op vertoon van deze kaart geniet je van:
* gratis toegang bij alle thuiswedstrijden van KSNCBC.
* Deelnamerecht aan bepaalde clubacties.

Medisch Getuigschrift
Alle aangesloten spelers ontvingen een blanco kaartje. Wil dit zo spoedig mogelijk maar ten laatste op 1 augustus ingevuld terug bezorgen aan : Jan Van De Genachte, Tweehagen 108, 9170 Sint Gillis Waas.

GEEN GELDIG GETUIGSCHRIFT = GEEN DEELNAME AAN WEDSTRIJDEN

Identiteitskaart
Vanaf categorie miniemen dient elke speler/speelster voor elke wedstrijd zijn/haar identiteitskaart te tonen aan de scheidsrechter.

GEEN IDENTITEITSKAART BIJ UW 1e OFFICIELE WEDSTRIJD = GEEN DEELNAME AAN DE WEDSTRIJD

P.m.: Competitie/Beker van Vlaanderen/ Beker van Oost-Vlaanderen worden alle drie apart beschouwd.

Bij uw volgende officiële wedstrijden kan het speelverbod opgeheven worden door het betalen aan de ploegafgevaardigde/trainer van de door de V.B.L. opgelegde boete (seniores 5,50 euro - jeugd 3 euro)

NIET BETALEN VAN DE BOETE = GEEN DEELNAME AAN DE WEDSTRIJD

Aangifte basketongeval
Als een speler zich blesseert en hij of zij wenst een tussenkomst in de medische kosten van de ongevallenverzekering waarbij wij via de VBL zijn aangesloten, ETHIAS, dan moet dit ongeval binnen de tien dagen worden aangegeven via het officiele aangifteformulier van Ethias. Dit formulier kan worden verkregen bij de ploegafgevaardigde en het kan ook worden gedownload op deze website (je kiest rubriek "De Club" en klikt in het uitrolmenu op "Documenten". Daar kiest u "Ongevalsaangifte Ethias")

Het degelijk ingevulde en ondertekende formulier moet zo snel mogelijk worden bezorgd aan Peter Lintacker, Hovenierstraat 75, 9100 Sint-Niklaas.

Enige tijd later ontvang je van Ethias een brief met de bevestiging van de aangifte en een refertenummer. Vanaf dan kan je de nodige bewijsstukken naar Ethias sturen (dus niet naar Ernie Cole) met het oog op de terugbetaling.

Outfit
 • Pantoffels: Zelf aan te kopen
 • Voor beginners : degelijke kwaliteit is aangewezen maar hoeft daarom niet (te) duur te zijn.
 • Trainers kunnen jullie nuttige info geven !
 • Short:
  1. Training: vrije keuze
  2. Wedstrijden: Wij gebruiken het clubshort (wordt door de ploegafgevaardigde bedeeld en na afloop terug ingezameld).
 • Shirt:
  1. Training: vrije keuze
  2. Wedstrijden: idem short
 • Shootingshirt: Verplicht te gebruiken bij wedstrijden (wordt eveneens door de ploegafgevaardigde bedeeld en na afloop terug ingezameld).


Koninklijke Sint-Niklase Condors BC houdt sterk aan het dragen van uniforme kledij.
Wie zich niet aan de regels wil houden, kan sportieve sancties oplopen !

Vervoer
Gebeurt met vrijwilligers. Neem contact met de ploegafgevaardigde.
Bij onvoldoende vervoer is het mogelijk dat wij de ploegselectie moeten en zullen beperken.
 
 
  Er zijn geen jarigen vandaag    
 
website by Storyline Design Studio