Overlijden Godelieve Daman

Beste clubleden, supporters,

We vernemen het overlijden van Godelieve Daman.
Zij werd 79 jaar.
Godelieve is de echtgenote van Gaston Polfliet en mama van Geert.
Geert is momenteel afgevaardigde maar vroeger speler bij onze recreantenploeg De Woodstock.

We worden vriendelijk uitgenodigd om samen afscheid te nemen tijdens de uitvaartliturgie, die wordt opgedragen in de parochiekerk O.L.Vrouw Ten Bos in Nieuwkerken op zaterdag 10 november 2018 om 10.00u.

Wij betuigen onze oprechte deelneming aan gans de familie en wensen hen veel sterkte in deze moeilijke tijd.

© 2018 Koninklijke Sint-Niklase Condors. Alle rechten voorbehouden.